RİA (Spiral) Kullanımı ve Takılması

RİA (Spiral) Kullanımı ve Takılması

Rahim içi araç (RİA), veya halk arasında bilinen adıyla spiral polietilen (plastik) yapıya sahip, rahim içine sığacak büyüklükte tasarlanmış T şeklinde bir alettir. Plastik gövdenin etrafına bakır tel sarılıdır. Bazı RİA’larda bakır yerine progesteron hormonu eklenmiştir.

RİA’nın genel yapısı:

RİA’lar özellikle kollarının yapıları açısından farklılık gösteren değişik markalarda kullanıma sunulmaktadır. Tüm RİA’larda plastik gövdenin alt ucunda tek lifli yapıda iki adet iplik bulunur. İplik RİA rahim içinden çıkarılmak istendiğinde ucundan tutulup çekilmek için takılma sonrası rahim ağzından 1-2 santimetre sarkacak şekilde kesilip bırakılır. RİA’lar röntgen filmlerinde görünülebilirliği sağlamak için baryum sülfat adı verilen bir kimyasal madde içerirler.

Etki Mekanizması

RİA rahim içine yerleştirildiği andan itibaren burada yabancı bir madde olarak algılanır ve bölgede iltihabi bir reaksiyon oluşturur. Bu iltihabi reaksiyon rahim içine ulaşan spermlerin etkisiz hale gelmesini sağlar ve gebelik önlenir. Yumurtlama süreci devam eder. RİA sanıldığının aksine başlamış bir gebeliğin düşükle sonuçlanmasını sağlayan bir yöntem değildir. Etkisi rahim içine ulaşan spermler üzerinedir.

Koruyuculuk Oranı ve Koruma Süresi

RİA’nın koruyuculuğu takıldığı anda başlar ve çıkarıldığında kısa sürede biter. RİA’ların değişik markalarının değişik koruma süreleri vardır. Ülkemizdeki markaların çoğunun en az 5 yıl koruyuculuğu vardır. Koruma süresi içerdikleri bakırın zamanla tükenmesiyle ilgilidir. RİA’ların koruyuculuk oranı oldukça yüksektir ve kullanan 100 kadından bir yılda ortalama yalnızca ikisi gebe kalır.

RIA Ne Zaman Takılır?

 • RİA, adet kanaması esnasında rahimağzı hafifçe açılmış durumda olduğundan kanamanın ilk günlerinde takılır.
 • RİA düşükten, kürtajdan veya doğumdan hemen sonra uygulanabilir.
 • RİA gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir zamanda takılabilir.

Spiral kullanımınıza geçici olarak engel teşkil edebilecek genital enfeksiyon, “rahimağzı yarası” gibi tedavi edilebilir bir durum söz konusu olduğunda spiral takılması, etken ortadan kaldırılana kadar ertelenir.

Nasıl Takılır?

Spiral takılması muayenehane, klinik koşullarında gerçekleştirilebilen bir uygulamadır. Çok özel durumlarda genel anestezi altında takılması gerekebilir. RİA takıldıktan hemen sonra genellikle bir ultrasonografi incelemesiyle rahim içine doğru bir şekilde yerleştirildiği teyit edilir.

Ria’nın Kimlere Uygulanması Sakıncalıdır?

 • RİA, takıldıktan sonraki ilk aylarda genital enfeksiyon görülme olasılığını yükseltir. Bu durum özellikle genital enfeksiyon geçirme açısından yüksek risk altında olan kadınlarda RİA uygulanmaz. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra yeniden enfeksiyon geçirme açısından yüksek risk altında olmayan kadınlara dikkatli bir şekilde RİA uygulanabilir.
 • Gebelik şüphesi RİA uygulanmasına kesin bir engel teşkil eder. Gerekli durumlarda uygulanan hassas testlerle gebelik olmadığı belirlendiğinde RİA takılabilir.
 • AIDS, uyuşturucu kullanımı ve kortizon tedavisi gibi vücut direncini düşüren durumlarda RİA uygulanmaz.
 • Düzensiz kanaması olan kadınlarda neden belirlenip tedavi edildikten sonra RİA uygulanabilir.
 • Herhangi bir nedenle antikoagulan (kan pıhtılaşmasını azaltıcı) ilaç kullanan kadınlar bakırlı RİA kullanamazlar.
 • Rahimde miyomları olan kadınlar arasından miyomları rahim iç tabakasının şeklini bozacak nitelikte olan kadınlara RİA uygulanması önerilmez.
 • Bakıra allerjik olduğu bilinen veya çok ender görülen bakır metabolizması bozukluğu (Wilson Hastalığı) olan kadınlar RİA kullanamazlar.
 • “Bakteriyel endokardit” riski olan ve bu nedenle cerrahi müdahaleler öncesinde antibiyotik korunmasına alınan kadınlarda aynı korunma RİA uygulamasından önce de yapılır.
 • Rahimağzı yarası papsmear incelemesi yapılmış ve gerekli tedavi uygulanmış olmak koşuluyla RİA kullanımına engel teşkil etmez.

Yan Etkiler

Bakırlı RİA’lar hemen tüm kadınlarda kanama miktarını ve gününü artırırlar. Adet döneminin daha ağrılı geçmesine neden olabilirler. Bu her iki durum da RİA kullanımın ilk aylarında nispeten sık görülür ve ağrı kesici ve iltihap giderici özelliğe sahip ilaçlarla giderilebilir. Bu ilaçların kullanılmasına rağmen şikayetlerde azalma olmaması doktor kontrolü gerektirir. Adet kanaması miktarının artması ve adet sancısının artması RİA’nın kadın tarafından çıkarttırılmak istenmesinin ana nedenidir.

Bazı durumlarda RİA takılmasından sonraki ilk haftalarda lekelenme tarzında ara kanamalar olabilir. Bu durum özellikle enfeksiyon gelişmesi durumunda sıklıkla ortaya çıkar ve antibiyotiklere cevap alınamadığında RİA’nın çıkarılması gerekebilir.

Dezavantajlar ve Riskler

 • RİA’ların en büyük dezavantajları takıldıktan sonraki ilk aylarda genital enfeksiyonlara neden olabilmeleridir.
 • RİA takılması esnasında rahim delinmesi, RİA’nın rahim haricinde bir yere yerleştirilmesi, takılması esnasında rahimağzının zedelenmesi, işlem esnasında rahimağzının tutulup çekilmesine bağlı refleks bayılma gibi riskler ender de olsa görülebilir.
 • Uzun dönemde ise RİA’ların kendiliğinden rahim dışında başka bir yere göç kayabilir, o bölgede ciddi enfeksiyona hatta abse oluşumuna dahi neden olabilirler.
 • Bakırlı RİA’lar sanıldığının aksine dış gebelik oluşma riskini azaltırlar. Daha önceden dış gebelik geçirmiş bir kadında bakırlı RİA iyi bir korunma seçeneği olabilir.

RİA Kullanan Kadınlara Uyarılar!

 • RİA uygulandıktan bir ay sonra kontrol edilir, RİA’nın yerinde olup olmadığı ve enfeksiyon varlığına bakılır.
 • Yılda bir kez RIA nın yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Adet gecikmesi, lekelenme veya normaldışı kanama, karın ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, eşinizde ciddi bir genital enfeksiyonun varlığı, normalden farklı akıntı, titreme ve ateşle beraber şiddetli kasık ağrısı, olduğunda muhakkak doktorunuza başvurun

RİA + Gebelik

RİA gebelikten korumada oldukça etkili bir yöntem olmasına rağmen her yöntemde olduğu gibi RİA kullanımı esnasında da gebelik oluşabilir. Bu nedenle RİA kullanan kadınların adet gecikmesi olduğunda bu olasılığı düşünmeleri ve doktora başvurmaları önemlidir.RİA kullanımı esnasında gebelik oluştuğunda öncelikle jinekolojik muayeneyle dış gebelik olasılığı ekarte edilir.

Normal rahim içi bir gebelik saptandığında yaklaşım:

Gebelik süresince rahim içinde kalmaya devam eden RİA gebeliğinde düşük tehlikesi ve erken doğum riski olduğu bilinmelidir.

RİA ile devam eden bir gebelikte dikkatli bir şekilde çıkarıldığında düşük ortaya çıkma riski %30’a düşer ve erken doğum riski normale iner.

RİA başarılı bir şekilde çıkarıldığında ve gebelik düşükle sonuçlanmadığında gebeliğin RİA rahim içindeyken oluşmuş olması bebekte doğumsal kusur oluşma riskini artıran bir durum olarak kabul edilmez.

Normal dışı kanamalar:

Adet dışı bir zamanda kanama olması mutlaka doktor değerlendirmesi gerektiren bir durumdur. Tedaviye rağmen kanamanın durmaması RİA’nın çıkarılmasını gerektirir.

Enfeksiyon:

Doktor muayenesinde enfeksiyon şiddeti hafifse RİA çıkarılmadan uygun tedavi verilir ve tedavi bitiminde yapılan kontrolde enfeksiyon bitmişse RİA yerinde bırakılır. Enfeksiyonun ağır olduğu durumlarda hastaneye yatırılarak tedavi etmek gerekebilir. Bu durumda uygun antibiyotik tedavisi başladıktan hemen sonra RİA çıkarılır ve belirtiler iyice gerileyene kadar hastanede yatış devam eder. Yoğun antibiyotik tedavisine cevap vermeyen abse gelişmesi durumunda cerrahi müdahale gerekebilir.

RİA’nın Düşmesi:

RİA uygun koşullarda takılmadığında genellikle takılmasından sonraki ilk günlerde düşer. Enfeksiyon, gebelik gibi durumlar neticesinde de RİA kendiliğinden düşebilir. Bu durum kadın tarafından çoğu zaman fark edilir. Böyle bir durumda doktora başvurulmalı ve düşme nedeni ortaya çıkarılarak geçici olarak ek bir korunma yöntemine başlanılmalıdır. İstatistikler takılan 100 RİA’dan ortalama 10’unun herhangi bir nedene bağlı olarak veya nedensiz bir şekilde kendiliğinden düştüğünü göstermektedir.

Rutin Doktor Kontrolünde RİA İplerinin Görülememesi:

En sık neden iplerin çok kısa kesilmiş olmasıdır. Bu selim bir durumdur.
Diğer neden RİA’nın rahim içine gömülmüş olması veya ender durumlarda rahim dışında bir yerde bulunmasıdır.
RİA ipleri görülemediğinde öncelikle ultrasonografiyle RİA’nın rahim içinde olup olmadığı belirlenir. Rahim içinde olduğu belirlenen RİA’nın rahim duvarına gömülmüş olma riski yüksek olduğundan çıkarılması gerekir. Bunun için genellikle lokal anesteziyle yapılan ufak bir müdahale yeterli olacaktır. Bu müdahale ile RİA’nın çıkarılamadığı ender durumlarda histeroskopi yöntemi kullnanılması gerekebilir. Rahim içinde bulunamayan RİA için yine ultrasonografiyle genital organlara komşu bölgeler araştırılır. Bu incelemeyle RİA bulunamadığında karnın alt bölgesine çekilen röntgen filmi çekilir. Bu filmde RİA görülemiyorsa RİA’nın kadın farkında olmadan düştüğü kabul edilir. Röntgen filminde RİA görüldüğünde RİA’nın yaklaşık olarak nerede olduğu da belirlenebilir. Rahim dışında bir yerde olduğu belirlenen RİA’nın bulunduğu yerden çıkarılması için genellikle laparoskopiye başvurulur.

RİA’nın Çıkarılması

RİA herhangi bir nedenle çıkarılmak istendiğinde jinekolojik muayene esnasında rahimağzından dışarı sarkan iplerinden tutulup çekilerek çıkarılır. Ağrısız bir işlemdir. Ömrü biten RİA aynı kontrol seansında çıkarılıp bir yenisiyle değiştirilebilir. Gebe kalabilirlik RİA çıkarıldıktan hemen sonra başlar.

Hormonlu RİA (Spiral) Nedir?

Hormonlu spiral içerisinde levonorgestel denen progesteron hormonunu rahim içine lokal olarak veren bir ilaçlı spiraldir.

Hormonlu spiral doğum kontrol yöntemi dışında, adet kanamalarının fazla olduğu durumda da tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Adet kanamasını genel olarak azaltır, adet kanamasından şikayet eden kadın hastalar da tercih edebilir. Kanser öncüsü bir duruma rastlanmadığı taktirde menopoza yakın kadınlarda sık adet kanamaları ve kansızlık problemi yaşanabilir ve bu hastalarda ilaçlı spiral uygulanabilir. Rahimden kaynaklı oluşan miyomlardan dolayı adet düzensizliği ve çok kanama yaşayan kişilerde de ameliyat gerekmiyorsa hormonlu spiral uygun bir tercihtir.

Kadınların genelde adet döneminde 80 mL’ den fazla kanama durumu olursa bu yoğum adet kanaması olarak bilinir. Eğer 2 – 3 saatte bir ped değişimi yapılıyorsa, gece ped değiştirmek zorunda kalınıyorsa yoğun adet kanaması olarak adlandırılır. Adet kanama yoğunluğunda kullanılan bu spiral de 3 ay sonunda %80, 6 ay sonunda ise %90 oranında kanamada azalma meydana getirmektedir.

Aile Planlaması

Uygulama ve Kullanım Süresi

Hormonlu spiral genellikle adet döneminde takılmaktadır. Bunun öncesinde mutlaka jinekoloji doktoru muayenesini yaparak hastayı kontrol edip hormonlu spiralin takılacağı günü belirler. Hormonlu spiral gebelik şüphesi olmadığı zaman uygulanmalıdır. Genellikle adetin başlangıcından sonraki 7 gün içinde doktor tarafından takılır. Uygulamanın mutlaka doktor tarafından yapılması gerekmektedir.

İşlem genellikle anestezi gerektirmez. Oldukça basit bir işlem olan hormonlu spiral uygulaması yaklaşık 3-5 dakika arasında sürmektedir. İşlem süresinde kişi herhangi bir ağrı ve acı hissetmemektedir. Kişi muayene masasına yatırılarak vajina kanalı spekulum ( metal veya plastik alet) takılır. Rahim içerisi temizlenir, bu sırada doktor rahim ağzını tenekulum ile tutar. Sonrasında, hazırlanmış olan ilaçlı spiral rahim ağzından içeriye yerleştirilir. İlaçları spiralin ipleri kısaltılır çünkü çıkarılmak istendiği taktirde kolay çıkarılması gerekir. İşlemden sonra çok az bir kasık ağrısı olabilir fakat bu ciddi bir durum değildir. Doktor kişiyi 4 ya da 12 hafta sonrasında kontrole çağırmaktadır. Kişinin görevi sadece doktorun öğrettiği şekilde ilaçlı spiralin yerini ara ara kontrol etmek olacaktır.

Hormonlu spiralin kullanım süresi yaklaşık 5 yıldır.

Hormonlu Spiral Koruyucu Etkisi

Hormonlu spiral T şeklinde, 3 cm uzunluğunda ve esnek plastikten yapılmış bir doğum kontrol aracıdır. Jinekolog tarafından rahime yerleştirildikten sonra az miktarda hormon salgılamaya başlayan ilaçlı spiral, rahim ağzındaki mukusu koyulaştırarak spermin rahimde ilerlemesini engeller. Spermin yumurtayı döllemesini engeller ve rahim duvarını inceltir. Doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığında etkinliği çok yüksektir.

Hormonlu spiral vajinaya değil rahime yerleştirildiği için cinsel ilişki sırasında ne kişi ne de partneri spirali hissetmez. Hormonlu spiral genellikle çocuğu olan ve yakın dönemde çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar için uygun bir korunma yöntemidir.

Hormonlu spiral pelvik bölge enfeksiyonu geçirildiyse, çok sık vajinal enfeksiyon riski varsa, rahim ağzı veya meme kanseri geçirildiyse, karaciğer ile ilgili bir sorun varsa, hormonlu spiralin salgıladığı progesteron hormonuna karşı bir alerji mevcutsa çoğunlukla kişi için uygun görülmemektedir.

Emziren anneler ilaçlı spiral kullanabilir fakat doğumdan sonraki 6 hafta boyunca beklemelidirler. İlaçlı spiral emziren annenin sütünde herhangi bir değişikliğe neden olmaz ama bazı durumlarda sütü azalttığı gözlemlenmiştir. Spiral bebeğin sağlığına, büyümesine ya da gelişimine hiçbir zarar vermemektedir.

Hormonlu Spiral Sonrası Adet Düzeni

Hormonlu spiral takıldıktan sonra vücut spirale alışana kadar ilk 3 – 6 ayda adet biraz düzensiz olabilir, az da olsa adet kanaması öncekine göre biraz fazla da olabilir, hafif ara kanama meydana gelebilir. Vücut spirale alıştıktan sonra adet kanaması daha hafif olacaktır ya da adetteki düzensizlik bir süre daha devam edecektir. Kişi hiç adet görmeyebilir. Bu durum menopoz demek değildir. Hormonlu spiral rahim iç tabakası (endometrium) incelttiği için adet kesilir; kişi menopoza doğal süreçte girecektir. Adet kesilmesi geçicidir. Spiral çıkarıldığında geri dönmektedir.

Nasıl Çıkarılır?

Hormonlu spiral takılmasına oranla daha kolay çıkarılmaktadır. Spiralin çıkış işleminde herhangi lokal ya da genel bir anestezi uygulanmamaktadır. Son derece acısızdır ve kişi çıkarıldığını dahi hissetmemektedir. Doktor tarafından çıkarılması gereken ilaçlı spirali istenilen durumda çıkarttırmak mümkündür. Hamile kalmak isteyenler spirali doktor tarafından çıkarttıktan sonra hamile kalabilirler. Spiral çıkartıldıktan sonra hamile kalmak için herhangi bir bekleme süresi yoktur. Yapılan araştırmalara göre spiral çıkartıldıktan sonra ilk bir sene içinde kişi rahatlıkla hamile kalmaktadır.

Eğer ilaçlı spiralin süresi doldu ise spiral çıkartılıp aynı anda yeni ilaçlı spiral takılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

 • 3 – 6 aylık dönem içinde ara kanama ve düzensiz adet kanaması olabilir.
 • Spiral oynayıp tamamen düşebilir. Bunun için yıllık kontrol edilmesi gerekir.
 • İlaçlı spiral cinsel yol ile bulaşan hastalıklarda korumamaktadır. Bunun için prezervatif kullanılmalıdır.
 • Spiral cinsel yol ile bulaşan ve pelvik enfeksiyondan kaynaklı durumda risk oluşturabilir.

Hormonlu Spiralin Normal Spiralden Farkları Nelerdir?

Normal spiral de etkin bir doğum kontrol yöntemi olmasına rağmen bazı dezavantajları spiralin kullanımını kısıtlamaktadır. Kişide adet döneminde olağan dışı fazla kanama görülebilmektedir. Bu durum spiralin çıkarılmasını gerektirmektedir. Son dönemlerde kullanılan hormonlu spiral ise tam tersine fazla kanaması olan hastalarda tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

GyneFix Spiral Uygulaması

Aile Planlaması

Avrupa’da yirmi milyondan fazla kadın, gebelikten korunmak için Gynefix spiral kullanıyor. Çin de ise 5 milyon kadın, istenmeyen gebelikten korunmak için bu yeni ve modern yöntemi kullanıyor. Gynefix spiral Belçikada üretilmektedir.

Gynefix Spiralin Özellikleri Nelerdir?

Gynefix spiral, ucunda düğüm bulunan, özel bir ipin üzerinde 4 tane (mini boy) veya 6 tane (maksi boy) bakır boncuk bulunan, hormon içermeyen bir spiraldir. Gynefix spiral, içerdiği düğümün rahim duvarına sabitlenmesi ile yerleşimi yapılır.

Gynefix spiral, eski tip T spirallerin 1/3 boyutundadır.

Sert değildir, rahimde batma hissi yapmaz, rahime batmaz, yapışmaz.

Aynı küpenin kulakta duruşu gibi, Gynefix spiral de yerleştirildiği yerden kaymaz.

Yer değiştirmez.

5 yıl koruma sağlar.

%99.9 gebelikten koruma oranı vardır.

Kullanan kadınlar arasında yüksek memnuniyet vardır. Gynefix spiral kullanan kadınların %94’ü Gynefix kullanmaktan memnun olduğunu ve yan etki hissetmediklerini söylemiştir.

Gynefix Spiral İstenmeyen Gebelikten Nasıl Korur?

Gynefix, boncuklardan rahim içine her gün salgıladığı bakır sayesinde spermin rahim içindeki hareketini bozar. Sperm, rahim içinde ilerleyemez ve yumurtaya ulaşıp dölleyemez, böylece gebelik engellenir. Gynefix spiral takımı yapılmış kadının adet döngüsünde ve kanama miktarında değişiklik olmaz.

Gynefix Spiral Kaç Yıl Korur?

Gynefix spirali gebelikten koruma oranı %99.9 dur, çok yüksektir. Gynefix yerleşiminden sonra 5 yıl koruma sağlar. Gebelik istendiğinde kolayca çıkarılır. Çıkarıldığı hafta etkisi ortadan kalkar ve gebe kalma potansiyeli normale döner.

5 yıl süresi dolan Gynefix spiral çıkarılır çıkarılmaz yenisi hemen yerleştirilebilir.

Gynefix Spiralin, T Spiralden Farkları Nelerdir?

Kadınlar, bakırlı T spiral kullanmış arkadaşlarının yaşadığı yan etkileri görerek bu çok etkili ve kolay yönteme mesafeli davranıyorlar. T spiral kullanan kadınların %70’i memnundur.

Gynefix spiral, yeni modern yapısı sayesinde bu yan etkilerin hepsini ortadan kaldırmıştır.

Her kadının beden ölçüsü, vücudu, yüzü nasıl birbirinden farklı ise, kadınların rahim büyüklükleri de birbirinden farklıdır. Gynefix spiralin en önemli özelliği, iki farklı boyutunun olması ve tüm rahim tiplerine uygun ve uyumlu şekilde yerleşiminin yapılabilmesidir.

T spiralin tek boyu vardır. T spiralin, 32 mm genişliğinde kol uzunluğu vardır. Rahim iç ölçüsü küçük olan kadında batma yapabilir. Rahmi 32 mm den büyük olan kadında ise kayma yaparak yer değiştirir. T bakırlı spiraller, plastik bir T yapının üzerine bakır teller sarılmış şekildedir. T şeklindeki sert plastik nedeniyle bazı kadınlar ilişkide ciddi ağrı hisseder. Gynefix’in yeni modern yapısı sayesinde kadınlar, cinsel ilişki sırasında kesinlikle Gynefix’e bağlı ağrı hissetmezler.

T bakırlı spiral kullanan kadınların adet dönemlerindeki kanamada ciddi oranda artış olur. Bu artış neredeyse 1 yıldan fazla adet döngülerini kapsar, 1 yıldan sonraki adet kanamalarında azalma olsa da, spiralsiz dönemlerinden daha fazla kanamaya sebep olur. Bu da kadınlarda kansızlık, demir eksikliği yapabilir.

Gynefix spiralin küçük ve esnek yapısından dolayı adet dönemindeki kanamada artış olmaz. Yerleşim yaptıran kadınların, 6 ay sonraki adet kanama miktarı, Gynefix kullanmadıkları dönemdeki adet kanaması kadardır. Gynefix kullanan kadınlarda kansızlık olmaz.

Daha Önce Hiç Doğum Yapmamış Kadınlar Gynefix Spiral Kullanabilir Mi?

T spiralin tek boyu vardır ve bu 32 mm genişliktedir. Bu nedenle doğum yapmamış kadınların rahmine büyük gelme ihtimali vardır. Bu da kadında adet kanamasını arttırır, kasık ağrısı yapar ve cinsel ilişkide ağrı yapabilir.

Gynefix spiralin 4 boncuklu mini boyunu, hiç doğum yapmamış kadınlar güvenle kullanabilir. Kesinlikle batma, ağrı, kanama artışı yapmaz. Takarsınız unutursunuz.

Gynefix spiral hiç doğum yapmamış kadınlara güvenle yerleştirilebilir. Kadınların ilerde yaşayacakları gebelikler ile ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmaz.

Gynefix Spiral Yerleşimini Hangi Hekimler Yapabilir?

Gynefix spirali, sadece yerleşim konusunda eğitim almış kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yapabilir.

Gyenfix Spiral Yerleşimi Nasıl Yapılır? Ağrı Olur Mu?

Gynefix yerleşimi için adet döneminizde olmanıza gerek yoktur. Adetli veya adetsiz döneminizde yerleşim yapabiliriz.

Yerleşim, normal jinekolojik muayene masasında yapılır. Yerleşim öncesi ultrason ile rahminizi değerlendiriyoruz. Gynefix yerleşimi, rahim üst duvar kalınlığı 1 cm ve üzeri olan kadınlar yapılabilmektedir.

Uygulamadan 1 saat önce NSAİ türü bir ilaç alınması uygulama sırasında daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Gynefix spiral yerleşimi sırasında anestezi alınmasına gerek yoktur. Rahim ağzını lokal anestezi ile uyuşturduğumuz için Gynefix yerleşimi sırasında ağrı hissetmezsiniz. (Muayene fobisi olan, isteyen kişilere sedasyon altında yerleşim yapabiliyoruz.) Gynefix spiral takılması ağrısız bir işlemdir.

Gynefix spiral yerleşim randevunuza gelirken lütfen aç olmayınız. Yerleşim sonrası işinize veya sosyal hayatınıza hemen dönebilirsiniz.

Gynefix yerleşimi sonrası bir kaç gün lekelenmeniz olması normaldir.

Daha önce hiç doğum yapmamış veya evli olmayan tek eşli kadınlar da Gynefix’i çok rahat bir şekilde kullanabilir. Doğum yapmamış kadının rahmine uyum sorunu oluşturabilen eski tip T spiralin aksine Gynefix tüm rahim tipleri için uygundur.

Gynefix Spiralin Faydaları

 • Bir kere takıldıktan sonra korunmak için herhangi başka bir yöntem kullanmanıza gerek kalmaz.
 • Takarsınız unutursunuz.
 • Gebelikten koruması 5 yıl sürer.
 • Gebelikten koruma etkisi yerleşim yapılır yapılmaz başlar.
 • Kimse doğum kontrol yöntemi kullandığınızı anlamaz.
 • Günlük hayatınızı veya ilişki sıklığınızı etkilemez.
 • Doğum sonrası 3. Ayda veya emzirirken takılabilir.
 • Tüm kadınlar kullanabilir.
 • Gebe kalmayı planladığınızda veya artık kullanmak istemediğinizde sadece çıkarttırmanız yeterlidir.

Gynefix Spiral Kimler İçin Uygun Değildir?

Gebelik şüphesi olan kadınlara yerleşim yapılamaz. Gebelik şüphesi olan kadına, gebelik testi yapıyoruz, negatif ise yerleşim yapıyoruz.

Üç aylık iğne yaptırmış olan kadınlara Gynefix spiral yerleşimi yapmak için, son iğneden sonra 6 ay süre geçmesi gereklidir. 6 aydan önce Gynefix spiral yerleşimi yapılmaz.

Sezaryen veya Doğum yapmış kadınlara, doğumdan 3 ay sonra yerleşim yapılabilir.

Aktif rahim içi veya yumurtalık veya vajina infeksiyonu olan kadınlara yerleşim yapılamaz. Tedavi edildikten sonra yerleşim yapılabilir.

Gynefix spiral kullanımı tek eşli kadınlara önerilir. Gynefix spiral cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemez.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Op. Dr. Savaş ERDEM

RİA (Spiral) Kullanımı ve Takılması

Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı | Op. Dr. Savaş ERDEM

Formu Doldurarak Randevu Oluşturun. Sizi Arayalım

  Whatsapp
  Op. Dr. Savaş ERDEM
  Op. Dr. Savaş ERDEM
  Merhaba,
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?